அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆணையர் எச்சரிக்கை!


IMG_20210619_194000

அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் அங்கீகாரத்தை புதுப்பிக்காவிடில் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆணையர் நந்தகுமார் எச்சரிக்கை.

Post a Comment

Previous Post Next Post