பரிக்சா பே சர்ச்சா (Pariksha Pe Charcha) போட்டி - தேர்ச்சி பெறும் மாணவ, மாணவியர் பாரதப் பிரதமருடன் கலந்துரையாடலாம் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 


IMG_20210228_234227


மாணவர்கள் தேர்வு எழுதும் போது சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை போக்கவும், அவர்களது வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தும் வகையில் பரிக்சா பே சர்ச்சா (Pariksha Pe Charcha) என்னும் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இதில் தேர்ச்சி பெறும் மாணவ, மாணவியர் பாரதப் பிரதமருடன் கலந்துரையாடலாம் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Pariksha Pe Charcha Competition - Dir Proceedings - Download here

Post a Comment

Previous Post Next Post