தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


 தமிழக சட்டப்பேரவைக்கான பொதுத் தேர்தல் 2021- நடத்தை விதிமுறை குறித்த கையேடு தொகுப்பு - தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

IMG_20210301_171139


The compendium of Instructions on model Code of Conduct and Manual on Model Code of Conduct issued by the Election Commission of India in the Month of January , 2018 and Manual on Model Code of Conduct in the month of March , 2019 available on webside , i.e. https://eci.gov.in/files/file/9166-compendium-of - instructions - on model - code of - conduct - 2018 / and https://leci.gov.in.in/files/file/9375-manual-on-model code- of conduct / respectively. All the Chief Educational Officers and District Educational Officers are instructed to strictly adhere the above instructions and also to instruct your subordinate offices under your control for strict adherence during the ensuing General Elections to Tamil Nadu Legislative Assembly , 2021 . Encl.:- Govt . Letter


School Education Letter - Download here...


Click HERE to read more news


Post a Comment

Previous Post Next Post