தேர்தல் வகுப்பில் கலந்துகொள்ளாதவர்கள் நாளை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில், ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ ᴛᴇᴀᴍ முன்னால் ஆஜராக உத்தரவு.

 சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தேர்தல் முதல்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ளாதவர்கள் 23.3.2021 காலை 9.30-க்கு, மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில், ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ ᴛᴇᴀᴍ முன்னால் ஆஜராக உத்தரவு.

IMG_20210322_093750


Notices have been issued to the absentee polling personnel who have been drafted for polling duty and not turned up for first training class , with a direction to appear before the District Collector , Sivaganga on 23.03.2021 in three batches viz . 10.00 AM , 12.00 Noon & 2.30 PM. The Dean , Government , Medical College Hospital , Sivaganga has also been instructed to depute Doctors team to verify the claims of the absentee Polling Personnel. I therefore request you to attend the above event with sufficient number of supporting staff to the Grievances Day Hall of the Collector's office , Sivaganga on 23.03.2021 at 9.30 AM without fail.

Post a Comment

Previous Post Next Post