ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி- மாணவியருக்கான தற்காப்புக் கலை ( Self Defence) பயிற்சி - மறு உத்தரவு வரும் வரை செலவினம் மேற்கொள்ள தடை விதித்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு!Post a Comment

Previous Post Next Post